Servis technológie

Poskytujeme záručný, pozáručný a zmluvný servis na vyrábané technológie odovzdávania tepla.

Efektívnosť a kvalita servisného zásahu je zaručená znalosťou vyrábaných technológií, odbornosťou pracovníkov vykonávajúcich servis a kompletnosťou archivovanej technickej dokumentácie výrobkov.

Na objednávku, alebo zmluvne vykonávame servisnú prehliadku, ktorá zabezpečí základný servis a poskytne informácie o potrebných servisných prácach.

Rozsah servisnej prehliadky:

 • kontrola tesnosti závitových a prírubových spojov
 • vyčistenie filtrov od mechanických nečistôt
 • vyčistenie trojcestných ventilov manometrov a snímačov tlaku
 • odkalenie vypúšťacích ventilov
 • kontrola funkčnosti manometrov a teplomerov
 • kontrola funkčnosti komponentov
 • kontrola funkčnosti poistných ventilov
 • kontrola expanzného zariadenia
 • kontrola a odvzdušnenie čerpadiel
 • kontrola funkčnosti regulačných armatúr
 • kontrola riadiaceho systému a havarijných stavov
 • vystavenie protokolu o vykonaných prácach, a stave technológie
Servis_technológia