Priemyselné aplikácie

Naša spoločnosť v oblasti priemyslu ponúka široký sortiment zariadení ako sú predovšetkým moduly ohrevu, chladenia a oddelenia procesných médií. Moduly sú osadené technologickými komponentami špičkových výrobcov čo vedie k vysokej kvalite našich systémov.

V našich riešeniach pre priemysel aplikujeme vysokokvalitné produkty spoločnosti Alfa Laval – výmenníky tepla, vzduchové chladiče a separátory. Výmenníky tepla sa používajú na ohrev procesných médií, chladenie hydraulických olejov a iných priemyselných kvapalín, čo napomáha zvýšiť výkon strojov, minimalizovať opotrebenie a zvyšovať bezpečnosť. Vysokorýchlostné separátory umožňujú čistenie a recykláciu drahých olejov a servisných kvapalín, čo napomáha znížiť prevádzkové náklady a chrániť životné prostredie.

Horeuvedené zariadenia a produkty sú navrhované na mieru podľa požiadaviek zákazníka. Technický návrh rešpektuje všetky požadované parametre a vedie optimalizácii výkonnosti technologických procesov  a k energetickým úsporám.

Priemyselne_aplikacie