Centrálne zásobovanie teplom

Centrálne zásobovanie teplom (CZT) predstavuje ekologický a spoľahlivý spôsob vykurovania. Teplo vyrobené v teplárni je potrubím dopravené do jednotlivých objektov, spravidla v rámci celých mestských štvrtí. Škála použiteľných tepelných zdrojov, vrátane geotermálnej a solárnej energie, je veľmi široká.

Účelovo postavené teplárne alebo teplárne s kogeneračnými jednotkami v rámci siete centrálneho zásobovania teplom umožňujú flexibilný a energeticky efektívny spôsob využitia odpadového tepla z priemyslu, prebytočného tepla zo spaľovania odpadov, priemyselnej výroby alebo odpadových vôd, čo umožňuje flexibilnú optimalizáciu v závislosti na zmenách cien a výrazné zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie.  

Pre užívateľa prestavuje CZT bezstarostný spôsob dodávky energie. Centrálny zdroj tepla v rámci siete je v porovnaní s malým vykurovacím systémom používaným v jednotlivých domácnostiach omnoho praktickejší a efektívnejší. Účinné spaľovanie a pokročilé čistenie splodín znižuje negatívny dopad na životné prostredie.

Centrálne zásobovanie teplom

Referencie a prípadové štúdie