Servis zariadení Decon

Záručný a pozáručný servis je z hľadiska investora jedným z najdôležitejších aspektov pri výbere dodávateľa. Naša spoločnosť si toto veľmi dobre uvedomuje, preto ponúka investorom na všetky dodávané zariadenia záručný i pozáručný servis vo firemnej servisnej dielni alebo priamo na mieste prevádzky zariadenia.

Naši servisní pracovníci sú pravidelne odborne školení, aby mohli rýchlo a na vysokej odbornej úrovni vykonať servisný zásah. Servis zabezpečujeme na základe:

  • reklamácie (záručný servis)
  • servisnej zmluvy (pozáručný servis)
  • objednávky (pozáručný servis)

 

Zásady uplatnenia reklamácie

Právo reklamovať má výhradne subjekt, ktorý je uvedený v kúpnej zmluve ako „kupujúci“, prípadne v zmluve o dielo ako „objednávateľ“.

Reklamácie na zariadení treba nahlásiť bez zbytočného odkladu písomne, faxom alebo emailom.

Servis Decon