Aplikácie

Spoločnosť Decon je významným slovenským dodávateľom zariadení ako sú predovšetkým odovzdávacie stanice tepla, moduly ohrevu a chladenia v rôznych komerčných (TZB) a priemyselných odvetviach. Taktiež ponúkame výmenníky tepla, vzduchové chladiče, odstredivky spoločnosti ALFA LAVAL. Naše zariadenia, systémy a služby optimalizujú výkonnosť technologických procesov našich zákazníkov.

Naše aplikácie pomáhajú ohrievať, chladiť a separovať  vo viacerých odvetviach priemyslu. 

Spoločnosť Decon dodáva technické riešenia pre systémy vykurovania, chladenia a klimatizácie, ktoré pomáhajú udržiavať príjemné prostredie v budovách. Dôležitú úlohu zohrávajú aj v priemyselných aplikáciách.

Projektovanie