Osvedčenia a certifikáty

Doleuvedené dokumenty prezentujú kvalitu a odbornú spôsobilosť spoločnosti Decon pri vývoji , výrobe a predaji našich výrobkov a ďalších produktov, ktoré tvoria portfólio našej ponuky.

Zákazníci našej spoločnosti sa môžu spoľahnúť, že ich obchodné aktivity budú riadené podľa najprísnejších požiadaviek na kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť.

DECON_CERTIFIKATY

Certifikáty výrobkov Decon

 • Výmenníková stanica WARMLINE

  Výmenníková stanica WARMLINE

  Certifikát o zhode s konštrukčnou dokumentáciou - TI

  stiahnuť >
 • Výmenníková stanica DIRECTLINE

  Výmenníková stanica DIRECTLINE

  Certifikát o zhode s konštrukčnou dokumentáciou - TI

  stiahnuť >
 • Výmenníková stanica STEAMLINE

  Výmenníková stanica STEAMLINE

  Certifikát o zhode s konštrukčnou dokumentáciou - TI

  stiahnuť >
 • Expanzná stanica PRESSLINE

  Expanzná stanica PRESSLINE

  Certifikát o skúške návrhu - TI

  stiahnuť >

Certifikáty a osvedčenia o kvalite a odbornosti

 • Certifikát manažérstva kvality ISO 9001:2015

  Certifikát manažérstva kvality ISO 9001:2015

  Vývoj, výroba, montáž, rekonštrukcie a servis tepelných a chladiacich zariadení

  stiahnuť >
 • Certifikát kvality výroby technológií

  Certifikát kvality výroby technológií

  Komplexné zabezpečenie kvality (modul H)

  stiahnuť >
 • Oprávnenie na výrobu tlakových zariadení

  Oprávnenie na výrobu tlakových zariadení

  Vyhradené tlakové zariadenia

  stiahnuť >
 • Oprávnenie na prehliadky, skúšky, opravy, montáž

  Oprávnenie na prehliadky, skúšky, opravy, montáž

  Vyhradené tlakové zariadenia

  stiahnuť >
 • Certifikát enviromentu ISO 14001

  Certifikát enviromentu ISO 14001

  Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001

  stiahnuť >
 • Certifikát ISO 3834-2:2021

  Certifikát ISO 3834-2:2021

  Systém kvality pri tavnom zváraní kovových materiálov

  stiahnuť >
 • Certifikát distribútora spoločnosti ALFA LAVAL

  Certifikát distribútora spoločnosti ALFA LAVAL

  Certifikovaný distribútor ALFA LAVAL

  stiahnuť >
 • Certifikát servisného partnera spoločnosti ALFA LAVAL

  Certifikát servisného partnera spoločnosti ALFA LAVAL

  Autorizovaný servisný partner ALFA LAVAL

  stiahnuť >
 • Registrácia montáže určených meradiel

  Registrácia montáže určených meradiel

  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

  stiahnuť >