Servisné zmluvy

Firma Decon, spol. s r.o., ponúka pre odberateľov systémov odovzdávania tepla servisné zmluvy podľa požiadaviek odberateľov:

  • zmluva na zaistenie prevádzky
  • zmluva na zaistenie pravidelného servisu
  • zmluva na zaistenie okamžitého havarijného servisu

 

Pre informácie o servisných zmluvách kontaktujte servisné oddelenie servis@decon.sk, ktoré Vám podľa požiadavky vypracuje návrh servisnej zmluvy a po súhlase s návrhom zabezpečí všetky náležitosti potrebné k podpisu zmluvy.

 

Objednávka

Objednávkou v Decone spol. s r.o., je možné riešiť pozáručný servis, jednorázovú servisnú prehliadku, odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení v zmysle platnej legislatívy, dodávku náhradných dielov do nami inštalovaných zariadení alebo dodávku nových komponentov. Pred potvrdením objednávky Vám vypracujeme cenovú ponuku predmetu objednávky na základe žiadosti o vypracovanie cenovej ponuky. Po odsúhlasení cenovej ponuky je možné objednávku vyplniť na priloženom formulári a potvrdenú odoslať na našu adresu.

Servis_all_brands