O nás

Decon je spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami a tradíciou vo výrobe tepelnej techniky. Od svojho vzniku v roku 1991 vyrobila a spustila do prevádzky viac než 7000 zariadení v rámci technológií odovzdávania tepla.

Od začiatku svojej podnikateľskej činnosti sa spoločnosť zameriavala na oblasť tepelnej techniky a investovala do vývoja kompaktných odovzdávacích staníc tepla. Prvý prototyp bol úspešne spustený v roku 1992 a odvtedy sa spoločnosť zaoberá predovšetkým návrhom, výrobou a predajom kompaktných odovzdávacích staníc tepla.

O výrobkoch

Svojimi výrobkami sa spoločnosť Decon snaží pokryť celé spektrum výkonov a typov odovzdávacích staníc tepla, ktorých parametre a kvalita prispievajú k spoľahlivej a hospodárnej prevádzke. Ďalej sa zameriava na výrobu a predaj ďalších zariadení pre centralizované zásobovanie teplom, výbavu kotolní, chladiarenstvo a priemyselné aplikácie. Svojim zákazníkom ponúkame:

 • Výmenníkové stanice tepla
  • horúcovodné tlakovo-nezávislé WARMLINE
  • teplovodné tlakovo-závislé DIRECTLINE
  • parné stanice STEAMLINE
 • Moduly ohrevu TV pre kotolne
 • Modulárne rozdeľovače
 • Stanice na udržiavanie statického tlaku PRESSLINE
 • Moduly objektového merania TV
 • Špeciálne technológie pre priemysel a chladiarenstvo

Pri každej aplikácii je presadzovaný zásadne individuálny prístup a snaha nájsť pre zákazníka technicky, energeticky a finančne optimálne riešenie.

Vo výrobkoch spoločnosti Decon sú štandardne použité kvalitné prvky renomovaných svetových výrobcov, čo prispieva k ich spoľahlivej a ekonomickej prevádzke. Na prianie zákazníka je možná dodávka s prvkami podľa jeho výberu (napr. riadiaci systém, merače tepla…).

Pri navrhovaní technologického a technického riešenia ako aj pri vlastnej montáži poskytujeme konzultačné a poradenské služby.

O predaji tepelnej a chladiacej techniky

Okrem výroby ponúka Decon v rámci svojej obchodnej činnosti nasledovné produkty:

 • produkty spoločnosti ALFA LAVAL (výmenníky tepla, vzduchové chladiče)
 • tlakové a expanzné nádoby
 • akumulačné zásobníky
 • poistné ventily
 • ďalšie komponenty pre teplo a chlad

Kvalita a odborná spôsobilosť

Spoločnosť Decon kladie veľký dôraz na kvalitu ponúkaných výrobkov a má zavedený systém manažérstva kvality účelne vybudovaný a udržovaný v súlade s modelom a požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2008.

Spoločnosť Decon zaviedla a uplatňuje systém komplexného zabezpečovania kvality týkajúce sa tlakových zariadení podľa modulu H aj posúdením návrhu a kontrolou pri záverečnom posudzovaní podľa modulu H1 (Nariadenie vlády SR č.576/2002, viď certifikáty). Vlastní oprávnenia na výrobu, opravy, montáže, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových. Taktiež je registrovaná na činnosť „montáž meračov pretečného množstva vody, meračov tepla a ich členov. Odborná spôsobilosť pracovníkov spoločnosti je previdelne zabezpečovaná a preverovaná. Títo disponujú všetkými osvedčeniami potrebnými pre výkon prác v súlade s platnými legislatívnymi predpismi.

Všetky výrobky spoločnosti Decon majú certifikáty, ktoré vydali Technický skúšobný ústav Piešťany, Technická inšpekcia Banská Bystrica a Strojírenský zkušební ústav, s.p. Brno.

O kvalite výrobkov svedčia nielen mnohé veľké projekty, na základe ktorých boli odovzdávacie stanice inštalované v slovenských, českých či iných zahraničných mestách, ale predovšetkým spokojní zákazníci.