Produkty Alfa Laval

Jadrom činností spoločnosti Alfa Laval sú tri základné technológie: prenos tepla, separácia a doprava tekutín. Všetky tri zohrávajú významnú úlohu v rôznych oblastiach priemyslu. Alfa Laval je dodávateľom zariadení (odstredivky, výmenníky tepla, čerpadlá, ventily, a iné) do priemyslu: energetického (veľká energetika, ale i výroba teplej vody a chladiace systémy pre komunálne použitie a pre priemysel…), chemického (anorganická a organická chémia, petrochémia, výroba plastov a vlákien, papiera…), výroby železa, ocele a koksu, potravinárskeho (hlavne konzumných olejov a tukov, tiež výroba liehu, cukru a škrobu), kvasného, farmaceutického priemyslu a biotechnológií, pôsobí i v oblasti ochrany životného prostredia, kalového hospodárstva, čistenia odpadových olejov a prevádzkových kvapalín pri obrábaní kovov, membránovej separácii a filtrácii a ďalších oblastí. Značka Alfa Laval predstavuje vysokú technickú kvalifikáciu, spoľahlivé výrobky, efektívne služby a vynikajúcu zručnosť procesného inžinierstva. Naše dobré meno sa opiera o jedinečné skúsenosti v troch kľúčových technologických odvetviach, ktoré hrajú zásadnú úlohu v mnohých priemyselných odvetviach.

ALFA LAVAL 1