Moduly a rozdeľovače

Naša spoločnosť sa snaží ponúkať, čo najširší sortiment výrobkov tepelnej techniky pre centrálne zásobovanie teplom a technických zariadení budov.

Pre štandartné zdroje tepla ako sú výmenníkové stanice a plynové kotolne navrhujeme a vyrábame moduly na prípravu TV z typovej rady DIRECTLINE v nasledovných variantách:

  • prietočný ohrev TV (bez zásobníka)
  • poloprietočný ohrev (s menším zásobníkom, krátkodobé špičkové odbery)
  • zásobníkový ohrev TV (nabíjanie zásobníka, dlhšie špičky, zdroj tepla nie je stále k dispozícii)

Moduly objektového merania patria do skupiny typovej rady staníc DIRECTLINE. Zabezpečujú dodávku tepla pre ohrev cirkulácie TÚV v objekte a merajú spotrebu TÚV pre daný objekt. Pri doplňujúcom namontovaní merača tepla modul taktiež meria teplo spotrebované na ohrev cirkulácie v objekte.

Ďalším výrobkom z typovej rady DIRECTLINE je výrobok DL ZON, ktorý ponúka široké možnosti riešenia vykurovacích okruhov v kotolniach a výmenníkových staniciach.

 

modul+zona