Geotermálny ohrev

Pokiaľ je teplota geotermálnej vody dostatočne vysoká, je možné ju nasmerovať priamo do výmenníkov tepla a následne ju využiť v sieťach centrálneho zásobovania teplom. Geotermálny ohrev nachádza uplatnenie tiež v priemysle a poľnohospodárstve, kde významnou mierou prispieva k úspore nákladov.

Geotermálna energia sa zaraďuje medzi obnoviteľné zdroje energie, hoci v technickom slova zmysle ním nie je. Má pôvod v horúcom jadre Zeme, z ktorého uniká teplo cez vulkanické pukliny v horninách.

Teplo pod povrchom Zeme je jedným z najväčších zdrojov, ktorý je takmer nevyčerpateľný. Obnovuje sa čiastočne. Zem nepretržite uvoľňuj svoje teplo, pričom teplota zemského obalu stúpa úmerne s rastúcou hĺbkou. Tzv. geotermálny gradient hovorí, že s každým kilometrom sa prostredie pod povrchom zeme otepľuje o 20 – 40 °C.

Využitie geotermálnej energie

Zdroje geotermálnych vôd nachádzajú bezproblémové využitie na vykurovanie, ohrev TV, ohrev bazénovej vody, ako primárna energia pre chod tepelných čerpadiel,

S nástupom tepelných čerpadiel sa zvýšil počet geotermálnych vykurovacích zariadení po celom svete. Geotermálne tepelné čerpadlá umožňujú ekonomicky výhodné využitie zemného tepla a zemnej vody nízkych teplôt. Výmenníky tepla Alfa Laval s doskami z nerezovej ocele alebo titánu sú najlepšou voľbou pre použitie s korozívnymi médiami, akými geotermálna voda bezpochyby je.

Geotermál

Referencie a prípadové štúdie