Servis

Služby servisu:

 • odstraňovanie porúch zariadení a havarijných stavov
 • preventívna údržba
 • servisné centrum
 • repasovanie doskových výmenníkov tepla ostatných značiek
 • servisné zmluvy
 • inštalácia a uvedenie do prevádzky
 • optimalizácia prevádzky zariadenia
 • modernizácia – úprava zariadení podľa vašich aktuálnych potrieb, predĺženie životnosti stroja, vyššia kvalita produkcie
 • čistenie, renovácia a opravy výmenníkov tepla
 • poradenstvo – vyhodnotenie stavu zariadenia pre dosiahnutie vyššej výkonnosti, optimalizácie procesu
 • školenie personálu
 • audity zariadení a pracovísk
 • protokoly o vykonaných servisných návštevách
DECON_SERVIS