Servis merania a regulácie

Naša spoločnosť ponúka možnosť dodávky technológií vrátane merania a regulácie. Na zariadenia, ktoré dodávame s riadiacim systémom poskytujeme kompletný záručný aj pozáručný servis.

Bezpečnosť a spoľahlivosť našich technológií je závislá na spoľahlivosti jeho súčastí. Dôležitým prvkom je meracia a regulačná časť, ktorá najväčšou mierou prispieva k úspornej prevádzke vykurovacieho systému. Z uvedeného vyplýva, že servisná činnosť týkajúca sa merania a regulácie je nevyhnutnou súčasťou ponuky našich služieb.

Horeuvedená servisná činnosť sa zameriava hlavne na nasledovné činnosti:

  • servis hardware regulátorov a programovateľných riadiacich systémov
  • dodatočná úprava programového vybavenia na prípadné meniace sa podmienky a parametre riadeného procesu
  • servis elektroinštalácií vrátane silnoprúdových rozvodov technológie
MaR