Ohrev vody v bazénoch a kúpeľníctvo

Vďaka svojim lepším termodynamickým parametrom a nízkym nákladom – v porovnaní s tradičnými rúrkovými výmenníkmi – sa dnes bežne k ohrevu bazénovej vody používajú doskové výmenníky tepla.

Pokiaľ ide o prenos tepla, najväčším problémom je udržanie konštantnej teploty. Preto je dôležité, aby bol výmenník tepla dimenzovaný v súlade s našimi selekčnými tabuľkami.

Je dôležité, aby sa chlór dávkoval do vody až následne po tom, čo prejde výmenníkom tepla. Zabráni sa tak poškodeniu dosiek vodou s vysokou koncentráciou chloridov.

Naša spoločnosť pre ohrev vody v bazénoch ponúka ako jednotlivé výmenníky tepla ALFA LAVAL, tak aj kompaktný systém pre ohrev a udržanie teploty vody v bazénoch akejkoľvek veľkosti.

Ohrev v bazénoch

Referencie a prípadové štúdie