Produkty

Ponuka spoločnosti Decon je zameraná na aplikácie v oblasti tepelnej a chladiacej techniky. V rámci toho ponúkame široké portfólio riešení a samozrejme aj produktov:

  • Výmenníkové stanice tepla
  • Rozdeľovače- zberače
  • Moduly ohrevu, chladenia a tlakového oddelenia
  • Expanzné stanice
  • Moduly spätného získavania tepla
  • Doskové výmenníky tepla Alfa Laval
  • Vzduchové výmenníky Alfa Laval
  • Poistné ventily a zásobníky

 

 

Výmenníkové stanice