Meranie a regulácia

Neoddeliteľnou súčasťou technológie odovzdávacích staníc tepla je systém merania a regulácie.

Pre vyrábané výmenníkové stanice realizujeme:

  • optimalizovaný návrh riadiaceho systému pre bezobslužnú prevádzku technológie podľa požiadaviek zákazníka riadiacimi systémami SIEMENS: DESIGO PX, OEM-Saphir,OEM-CLIMATIX, ALBATROS2, Sigmagyr, Honeywell: Excel, Johnson Controls, AMIT
  • vypracovanie projektovej dokumentácie pre oblasť merania a regulácie
  • výroba rozvádzačových skríň
  • montáž elektroinštalácií vrátane silnoprúdových rozvodov technológie
  • tvorba programového vybavenia pre riadiace systémy
  • záručný a pozáručný servis
Meranie a regulácia