Lokálne vykurovanie a príprava teplej vody

Lokálne zásobovanie teplom je v podstate sieť CZT menšieho rozsahu, ktorá využíva lokálny zdroj tepla. Teplo je potom potrubným systémom rozvádzané k jednotlivým užívateľom. 

Týmto spôsobom je možné dodávať teplo alebo teplú vodu do jednotlivých domácností, kancelárskych budov, bytových komplexov, hotelov, univerzitných areálov alebo mestských centier, čo umožňuje privátnym i verejným poskytovateľom tepla vytvárať menšie aj rozsiahle siete lokálneho zásobovania teplom.

Lokálne zásobovanie teplom je taktiež skvelou alternatívou najmä v prípadoch, kde je možné využiť teplo, ktoré by za iných okolností vyšlo nazmar. Napr. prebytočné teplo, ktoré vzniká v elektrárni pri výrobe elektrickej energie, v priemysle, pri spaľovaní odpadu a pod.

Naša spoločnosť v tejto oblasti ponúka dodávku modulov na prípravu TV v objektových kotolniach (prietočné alebo so zásobníkom), moduly rozdeľovačov pre zónovú reguláciu v rámci vykurovania budovy, doskové výmenníky tepla ALFA LAVAL pre riešenie ohrevu TV alebo oddelenia tlakových pásiem (výškové budovy).

Lokálne vykurovanie

Referencie a prípadové štúdie