Ohrev pomocou solárnej energie

Na solárnu energiu sa stále viac hľadí ako na solídnu alternatívu k energii vyrobenej použitím fosílnych palív. Vývoj nových technológií ide neustále vpred a očakáva sa, že sa solárna energia bude významne podieľať na celosvetovej dodávke energie. 

Výkonná technológia umožňuje dokonalé využitie solárnej energie  

Solárna energia sa používa ako čistý, obnoviteľný zdroj pre prípravu teplej vody v domácnostiach, verejných budovách a bazénoch. Solárnu energiu je možné taktiež využívať k výrobe elektrickej energie.    

Dosky výmenníkov tepla Alfa Laval umožňujú vysoko efektívny prenos tepla, ktorý je úplnou nevyhnutnosťou k získaniu dostatočného výkonu zo solárnej energie. Výmenníky tepla Alfa Laval sa bežne používajú k oddeleniu okruhu solárneho ohrevu.

Solarne-panely

Referencie a prípadové štúdie