Chladenie a klimatizácia

Väčšina chladiacich systémov obsahuje jeden alebo viac výmenníkov tepla. Naša spoločnosť ponúka výmenníky Alfa Laval všetkých veľkostí a môže svojim zákazníkom poskytnúť riešenia ušité na mieru ich špecifickým potrebám. Tieto výmenníky sú konštruované v súlade s najvyššími štandardami kvality, sú vysoko výkonné a zaručujú mnoho rokov účinnej a spoľahlivej prevádzky.

Medzi najbežnejšie zariadenia pre chladenie budov patrí klimatizácia v hoteloch, kancelárskych budovách, priemyselných objektoch, nemocniciach, športových zariadeniach a obytných domoch. Rozlišujeme dva hlavné typy chladiacich systémov: centrálne zásobovanie chladom, ktoré zabezpečuje chladenie pre niekoľko budov súčasne a lokálne chladenie, ktoré zabezpečuje chladenie iba pre jednu budovu.

Naša spoločnosť sa dokáže porátať aj s takou výzvou, akú predstavuje napríklad chladenie výškových budov. Obrovské množstvo vody je hnané čerpadlami vo veľmi dlhých systémoch potrubia smerom nahor výškových budov a je potrebné vyriešiť problém udržania tlaku. Vysoko účinné riešenia Alfa Laval pre chladenie výškových budov používa doskové výmenníky tepla pre oddelenie tlakových pásiem a chráni tak zariadenia, ako napr. chillery a klimatizačné jednotky, pred príliš vysokým tlakom.

chladenie_a_klimatizacia