Produkty Decon

Naša spoločnosť sa zaoberá výrobou produktov tepelnej techniky v rámci ktorej ponúkame široké portfólio zariadení pre výrobu, distribúciu, výmenu a využitie tepla. Vzhľadom na to, že sa komplexne zaoberáme výmenou tepla vyrábame taktiež moduly na ohrev procesných kvapalín v priemyselných aplikáciách. Výmena tepla úzko súvisí s chladením a partnerstvo so spoločnosťou ALFA LAVAL nám umožňuje realizáciu riešení pre priemyselné a komerčné chladenie ako sú moduly na chladenie médií v priemysle (kyseliny, olej,…) a moduly oddelenia chillerov a chladiacich médií (glykol, chladivá…).

Pri každej aplikácii je presadzovaný zásadne individuálny prístup a snaha nájsť pre zákazníka technicky, energeticky a finančne optimálne riešenie. Vo výrobkoch spoločnosti Decon sú štandardne použité kvalitné prvky renomovaných svetových výrobcov, čo prispieva k ich spoľahlivej a ekonomickej prevádzke. Na prianie zákazníka je možná dodávka s prvkami podľa jeho výberu (napr. riadiaci systém, merače tepla…).

WARMLINE