Technológie ohrevu, chladenia a tlakového oddelenia médií

Ako spoločnosť, ktorá má v svojom technickom zázemí kompletný vývoj a výrobu zariadení tepelnej techniky a chladenia sa snažíme ponúkať našim zákazníkom komplexné riešenia. Okrem dodávok zariadení pre technické zariadenia budov ponúkame v rámci spolupráce spoločnosti Alfa Laval a nášho vývoja riešenia v oblasti ohrevu a chladenia v priemysle.

V rámci tohoto prístupu pri technickom riešení systémov ohrevu a chladenia navrhujeme a vyrábame technológie na mieru ako sú:

  • moduly ohrevu a chladenia v priemyselných aplikáciách (ohrev a chladenie procesných kvapalín, chladenie oleja v hydraulických systémoch, …)
  • moduly tlakového oddelenia médií (aplikácie vo výškových budovách, ochrana zariadení)
  • moduly oddelenia médií (úspora gykolu v chladiacich sústavách, oddelenie chillerov)
  • moduly rekuperácie tepla (aplikácia výmenníkov pri spätnom získavaní tepla)
  • moduly ohrevu pre bazénové technológie a kúpeľníctvo
Technologie ohrevu WEB