Výmenníkové stanice tepla

Svojimi výrobkami sa spoločnosť Decon snaží pokryť celé spektrum výkonov a typov odovzdávacích staníc tepla, ktorých parametre a kvalita prispievajú k spoľahlivej a hospodárnej prevádzke.

Cieľom našej spoločnosti je maximálne vyhovieť požiadavkám zákazníka. Tento prístup nás zaväzuje pristupovať k návrhu a výrobe každej odovzdávacej stanice osobitne. Pri návrhu vychádzame zo zadaných parametrov a požiadaviek zákazníka uvedených v dopyte. Záleží teda na presnosti zadaných parametrov, aby sa výsledná ponuka a výrobok čo najviac približovala predstavám zákazníka. Technické dotazníky pre spracovanie dopytu nájdete TU.

Odovzdávacie stanice tepla rozdeľujeme  podľa primárneho média (parné a vodné) a taktiež podľa toho, či je sekundárna strana ÚK oddelená od primárnej strany výmenníkom tepla (tlakovo závislé a tlakovo nezávislé). Z uvedeného vyplýva nasledovná typová ponuka výmenníkových staníc tepla:

  • horúcovodné tlakovo nezávislé výmenníkové stanice tepla WARMLINE
  • teplovodné tlakovo závislé výmenníkové stanice tepla DIRECTLINE
  • parné stanice výmenníkové stanice tepla STEAMLINE
Vymennikove stanice WEB