Expanzné stanice

Automatické stanice PRESSLINE slúžia na udržiavanie statického tlaku v sústavách ústredného vykurovania v požadovanom rozsahu. Eliminujú zmeny tlaku, ktoré sú spôsobené vplyvom objemovej rozťažnosti pri ohrievaní alebo ochladzovaní sústavy. Pre definované výkony a objemy vykurovacích sústav je navrhnutá štandardizovaná typová rada staníc PRESSLINE.

PL H25-1000