Tepelná energetika

Keď teplota vonku poklesne, systémy vykurovania sa postarajú o vytvorenie príjemnej teploty vo vnútorných priestoroch. Naša spoločnosť dodáva energeticky úsporné  systémy vykurovania, ktoré môžu byť maximálne prispôsobené individuálnym potrebám zákazníkov, či už sa to týka vykurovania jedného bytu alebo pre celé bytové domy.

Centrálne zásobovanie teplom dodáva teplo masám

Centrálne zásobovanie teplom predstavuje ekologický a spoľahlivý spôsob dodávky tepla. Teplo vyrábané v teplárni je dopravované do mnohých budov prostredníctvom horúcej vody, alebo pary. Škála tepelných zdrojov môže byť veľmi široká – od geotermálnych zdrojov, nafty, zemného plynu, uhlia, biopalív až po spaľovanie odpadu.

S obnoviteľnými zdrojmi máme budúcnosť už teraz

V priebehu leta, keď systémy vykurovania budov sa nevyužívajú naplno, môže byť prebytočné teplo z jestvujúceho zdroja použité na vyhrievanie bazénov.  Navyše je možné využiť aj alternatívny alebo dodatočný zdroj obnoviteľnej energie, napr. solárnu energiu.

Spätné získavanie tepla znižuje náklady

Využívanie spätne získaného tepla z výrobných a iných procesov na vykurovanie budov je energeticky úsporné opatrenie, ktoré zníži vaše náklady a zvýši váš konečný hospodársky výsledok.

Tepelna_energetika