Projektovanie

Technické dotazníky sú dôležitým prostriedkom komunikácie medzi našou spoločnosťou a záujemcami o technickú a cenovú ponuku.

V prípade záujmu o vypracovanie ponuky na náš výrobok je potrebné spolu so žiadosťou zaslať aj vyplnený technický dotazník, resp. požiadať našich pracovníkov o pomoc a spoluprácu pri jeho vyplňovaní. Prístup k dotazníkom je možný prostredníctvom internetu na našich stránkach www.decon.sk alebo www.decon.cz .Vyplnené dotazníky je potom možné posielať na naše e-mailove adresy obchod@decon.sk alebo navrh@decon.sk. Dotazník taktiež môžete zafaxovať (041/7247856) alebo zaslať poštou.

Spoločnosť Decon pristupuje k návrhu každého zariadenia individuálne na základe požadovaných parametrov uvedených v technických dotazníkoch. Údaje vyplnené v technických dotazníkoch majú vplyv na návrh technologického zapojenia, výber konštrukčných prvkov a tým aj na cenu navrhnutého zariadenia. Z tohto dôvodu treba pri vyplňovaní dotazníkov venovať pozornosť presnosti a úplnosti vložených údajov. V prípade nezadaných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre návrh výmenníkovej stanice budú tieto pri návrhu doplnené pracovníkmi našej spoločnosti podľa štandardov zodpovedajúcich navrhovanému zariadeniu.

DECON_PROJEKTOVANIE

Technické dotazníky - parametre

 • Technický dotazník WARMLINE

  Technický dotazník WARMLINE

  Tlakovo nezávislá VS typ WARMLINE

  stiahnuť >
 • Vysvetlivky k WARMLINE

  Vysvetlivky k WARMLINE

  Vysvetlivky k vyplneniu dotazníka

  stiahnuť >
 • Technický dotazník DIRECTLINE

  Technický dotazník DIRECTLINE

  Tlakovo nezávislá VS DIRECTLINE

  stiahnuť >
 • Vysvetlivky k DIRECTLINE

  Vysvetlivky k DIRECTLINE

  Vysvetlivky k vyplneniu dotazníka

  stiahnuť >
 • Technický dotazník STEAMLINE

  Technický dotazník STEAMLINE

  Parná výmenníková stanica

  stiahnuť >
 • Vysvetlivky k STEAMLINE

  Vysvetlivky k STEAMLINE

  Vysvetlivky k vyplneniu dotazníka

  stiahnuť >
 • DIRECTLINE - príprava TV

  DIRECTLINE - príprava TV

  Modul prípravy TV pre kotolne

  stiahnuť >
 • Vysvetlivky - príprava TV

  Vysvetlivky - príprava TV

  Vysvetlivky k vyplneniu dotazníka

  stiahnuť >
 • Modul DL ZON

  Modul DL ZON

  Rozdeľovač - zberač

  stiahnuť >
 • Vysvetlivky DL ZON

  Vysvetlivky DL ZON

  Vysvetlivky k vyplneniu dotazníka

  stiahnuť >
 • PRESSLINE

  PRESSLINE

  Expanzná stanica

  stiahnuť >
 • Vysvetlivky PRESSLINE

  Vysvetlivky PRESSLINE

  Vysvetlivky k vyplneniu dotazníka

  stiahnuť >

Dotazníky pre dispozičné rozmery

 • Dotazník - dispozície

  Dotazník - dispozície

  Dotazník pre rozmerové riešenie staníc

  stiahnuť >