Servis produktov ALFA LAVAL

Poslaním Alfa Laval je poskytnúť vám tie najlepšie prostriedky – odborníkov, technológie a skúsenosti – aby sme vašej prevádzke pomohli dosiahnuť najvyššiu možnú výkonnosť.

S Alfa Laval môžete využívať prostriedky celosvetovej organizácie. Od opráv a údržby zariadení až po konzultácie výrobných procesov a zlepšovanie výkonnosti. Ukážeme vám nielen možnosti, aké môže vašej prevádzke priniesť budúcnosť, ale pomôžeme vám ich tiež uskutočniť. Všetko máte pohodlne a na dosah ruky.

Služby servisu Alfa Laval

  • odstraňovanie porúch zariadení a havarijných stavov
  • preventívna údržba
  • servisné centrum
  • repasovanie doskových výmenníkov tepla ostatných značiek
  • servisné zmluvy
  • inštalácia a uvedenie do prevádzky
  • optimalizácia prevádzky zariadenia
  • čistenie, renovácia a opravy výmenníkov tepla
  • poradenstvo – vyhodnotenie stavu zariadenia pre dosiahnutie vyššej výkonnosti, optimalizácie procesu
  • školenie personálu
repas_vymennikov_1 copy