Servis suchých chladičov

Prevádzka vzduchových chladičov je komplikovaná prostredím, v ktorom vzduchový chladič pracuje. Na lamelách vzduchového chladiča sa počas jeho prevádzky usadzujú rôzne nečistoty organického a anorganického pôvodu. Táto vrstva časom narastá a spôsobuje znižovanie prestupu tepla medzi chladiacimi lamelami a prostredím. Okrem toho sa zvyšuje namáhanie ventilátorov a ich spotreba znižovaním efektívneho prierezu vzduchových kanálov medzi lamelami chladiča. Výsledkom je vzduchový chladič s nižším chladiacim výkonom a vyššou spotrebou elektrickej energie.

 Mechanická pevnosť hliníkových lamiel chladičov obmedzuje použitie vysokotlakého čistenia vodou, či vzduchom.

Umiestnenie a materiál chladičov vo väčšine prípadov vylučuje použitie agresívnych chemikálií pre čistenie lamiel.

Riešením pre vyčistenie lamiel je použitie netoxických, biologicky rozložiteľných prípravkov ALPACON DESCALANT a ALPACON DEGREASER podľa charakteru znečistenia lamiel.

 Opotrebované ventilátory vieme nahradiť novými, s elektronicky komutovanými motormi ktoré majú:

  • vysokú účinnosť znižujúcu spotrebu v širokom rozsahu otáčok (až o 10% oproti motorom riadeným frekvenčným meničom)
  • vysokú spoľahlivosť
  • dlhú životnosť
  • sú bezsklzové a bez trecích strát
Servis_vzduchove_chladiče