Diagnostika doskových výmenníkov tepla

Alfa Laval dokáže nahliadnuť do vašich doskových výmenníkov pomocou systému AlfaCheck, jedinečnej kombinácii monitorovacieho zariadenia a analytického programu. AlfaCheck analyzuje výkon výmenníka v priebehu prevádzky, a tak zistí stupeň zanesenia. To vám umožní maximalizovať dobu prevádzky  a optimálne plánovať odstávky.

Technik namontuje snímače  teploty a prietoku v blízkosti vstupov a výstupov  výmenníka. Zhromaždené údaje sú potom následne analyzované pomocou softvéru, ktorý zostaví graf tepelného výkonu a analýzu trendu. Na základe jednoduchého farebného znázornenia potom môžete  zvoliť optimálnu dobu pre čistenie výmenníka, nech už sa jedná o čistenie na mieste (CIP) alebo čistenie tlakovou vodou (HydroBlast).