Chemické prostriedky na čistenie doskových výmenníkov tepla

Alfa Laval dodáva okrem CIP zariadení aj špecializované čistiace roztoky vrátanie roztokov neutralizačných, ich špecifikáciu nájdete nižšie. Dodávajú sa buď v tekutom alebo v práškovom prevedení, ktoré uľahčuje manipuláciu a dopravu.

Počas prevádzky môže dochádzať k zanášaniu výmenníkov rôznymi usadeninami v závislosti na type pretekajúceho média. Dôvodom zanášania je zväčša zlá kvalita vody v kombinácii s nevhodným teplotným režimom.

Pre jednotlivé aplikácie sú typické usadeniny, ich tvorba aj ich odstraňovanie. V chemických procesoch vznikajú veľmi zložité usadeniny, často vo forme komplexov  Čistiace zmesi je potrebné vopred odskúšať.

Zásady pre chemické čistenie

Pri chemickom čistení je najdôležitejšie vyvarovať sa použitiu činidiel, ktoré poškodzujú výmenník, tesnenia alebo iné súčasti. Nemenej dôležité je postupovať v súlade s hygienickými a bezpečnostnými predpismi.

Obvyklým materiálom výmenníkov je nehrdzavejúca oceľ AISI 316. Na čistenie tohto materiálu zásadne nie je možné použiť činidlá,spôsobujúce koróziu tejto ocele, najmä kyselinu dusičnú a soľnú, a to v žiadnej koncentrácii!

Sortiment chemických prostriedkov na čistenie výmenníkov Alfa Laval

AlfaCaus
Silné zásadité činidlo používané pre odstraňovanie olejových, tukových, biologických usadenín a zvyškov farieb z teplovýmenných plôch výmenníkov, ako aj ostatných povrchov systému.
 Čisticí činidlo AlfaCaus   Upozornenie: Nesmie byť použité na meďou spájkované výmenníky!Obsah: 20 litrov činidla v plastovej nádobe.
Riedenie: 10 ~ 30 %
Čistiaca teplota: 50 ~ 70 °C
Čas čistenia je závislý na type a množstve usadenín.
AlfaPhos
Kyslé činidlo, založené na báze kyseliny fosforečnej s prísadami ďalších vhodných činidiel a inhibítorov, určené na odstraňovanie vápenných a anorganických usadenín, čiastočne aj usadenín na báze oxidov kovov. Činidlo je určené na čistenie teplovýmenných plôch výmenníkov. Po čistení je vhodný preplach výmenníka vodou, najlepšie okamžité zapojenie do systému.
 Čisticí činidlo AlfaPhos   Zásadne nevhodné je uskladnenie vyčisteného výmenníka na dlhší čas, nakoľko sa zvyšky činidla môžu koncentrovať a prekročiť kritickú hodnotu, vtedy už môže negatívne pôsobiť na materiál dosiek a tesnenie; kritická hodnota je ~ 30 %.Obsah: 20 litrov činidla v plastovej nádobe.
Riedenie: 5 ~ 25 %
Čistiaca teplota: 30 ~ 50 °C
Čas čistenia je závislý na type a množstve usadenín.
AlfaNeutra
Silné zásadité činidlo používané pre neutralizáciu zvyškov kyslých činidiel ako je AlfaPhos.
 Neutralizační roztok AlfaNeutra   Použité činidlá sa napustia do nádoby, zneutralizujú pridaním AlfaNeutra,  skontroluje sa ich pH, ktoré by sa malo pohybovať v rozmedzí 6,5 ~ 9.
Pre bežné čistenie je obvyklé pridanie 1 ~ 3 % AlfaNeutra do roztoku.
Obsah: 20 litrov činidla v plastovej nádobe.
Alfa P Scale   Práškový variant AlfaPhos
Prášková varianta AlfaPhos   Balenie: 1 kg
Riedenie: 1 kg do 20 l vody
Čistiaca teplota: 30 ~ 40 °C
Čas čistenia je závislý na type a množstve usadenín.
Alfa P Neutra   Práškový variant AlfaNeutra
Prášková varianta AlfaNeutra   Balenie: 0,3 kg
Riedenie: 0,3 kg do 20 l roztoku

ALPACON DEGREASER

Vysoce účinné univerzální netoxické čisticí činidlo na strojní zařízení, podlahy, povrchy, potrubí a další komponenty kontaminované olejem, tukem nebo voskem. Jeho aktivní složkou je látka  BIOGEN ACTIVE®, biologická směs vyrobená  z obnovitelných zdrojů. Při CIP čištění separátorů paliv, separátorů mazacího oleje nebo deskových výměníků tepla může být ALPACON DEGREASER použit také k prevenci pěnění. Stačí ho přidat do roztoku spolu s činidlem ALPACON MULTICIP nebo ALPACON DESCALANT. Lze použít jak pro manuální čištění, tak pro CIP.
Chemický prostředek na čištění výměníků tepla ALPACON DEGREASER   Obsah: nádoby 25 až 1000 l
Ředění: 5 ~ 25 %, možno použít i v nezředěné formě
Čisticí teplota: 20 ~ 60 °C

ALPACON DESCALANT

Vysoce účinné netoxické čisticí činidlo na vodní bázi BIOGEN ACTIVE®,určené pro odstranění úsad, magnetitu, řas, humusu, škeblí, korýšů, vápence, rzi a dalších nánosů z vodních systémů, jakými jsou potrubí, deskové výměníky tepla a separátory. Lze použít jak pro manuální čištění, tak pro CIP.
Chemický prostředek na čištění výměníků tepla ALPACON DESCALANT   Obsah: nádoby 15 až 1000 l
Ředění: 15 %
Čisticí teplota: 50 ~ 70 °C