Tlakovo závislé výmenníkové stanice tepla

Tlakovo závislé výmenníkové stanice DIRECTLINE zabezpečujú dodávky tepla na vykurovanie, vzduchotechniku a prípravu teplej vody v objektoch hromadnej bytovej výstavby, občianskej vybavenosti a priemyselných objektoch. Podmienkou pre inštaláciu výmenníkovej stanice DIRECTLINE je možnosť napojenia sa v objekte na jestvujúcu teplovodnú sústavu CZT. Tieto stanice sa vyznačujú jednotným tlakovým priestorom primárnej strany a sekundárnej strany ústredného vykurovania.

Directline WEB