Parné výmenníkové stanice tepla

Parné výmenníkové stanice tepla STEAMLINE slúžia na zásobovanie teplom pre vykurovanie, vzduchotechniku, ohrev technologickej vody a na prípravu TV v objektoch. Sekundárny okruh je teplovodný alebo horúcovodný s výpočtovým teplotným spádom zodpovedajúcim typu použitých spotrebičov. Osadenie objektu parnou výmenníkovou stanicou je podmienené možnosťou napojenia sa na centrálny rozvod pary-parovod. V staniciach typu STEAMLINE sú na prenos tepla použité špirálové, rúrkové (stojaté) alebo doskové výmenníky tepla. Na základe použitého výmenníka sa pri regulácii systémov para-voda využívajú dva najbežnejšie spôsoby regulácie. Jedná sa o reguláciu zaplavovaním stojatého výmenníka a o reguláciu škrtením na strane pary. Parné výmenníkové stanice možno použiť aj ako centrálne zdroje tepla pre priemyselné podniky a sídliská.

Steamline WEB