Rozdeľovače – zberače

Systém modulárnych rozdeľovačov DL ZON je optimálnym systémom na riešenie vykurovacích okruhov v kotolniach a výmenníkových staniciach. Rozdeľovače DL ZON boli navrhnuté ako modulárny systém s nasledovnými prvkami:

  • rozdeľovač-zberač
  • čerpadlové skupiny
  • termohydraulický rozdeľovač
  • rozdeľovač výkonu
  • spojovacie prvky

Uvedené prvky systému modulárnych rozdeľovačov umožňujú riešiť rozvod tepla v objektoch prehľadným spôsobom s minimálnymi nárokmi na priestor.