Moduly ohrevu TV

Variantným riešením staníc DIRECTLINE sú stanice na prípravu TV v kotolniach. Sú navrhnuté tak, aby variabilne riešili ohrev TV pre rozličné výkony a konfigurácie zapojenia kotlov. Návrh staníc optimalizujeme podľa súčasnosti a špičiek odberov TV.