Moduly objektového merania TV

Meracie tlakovo závislé moduly DIRECTLINE Wxxx M patria do typovej rady tlakovo závislých výmenníkových staníc DIRECTLINE. Zabezpečujú dodávku tepla pre prípravu teplej úžitkovej vody cirkulačného okruhu v spoločných bytových objektoch a jeho meranie pre jednotlivé objekty. Je možné ich použiť aj v polyfunkčných objektoch, alebo administratívnych budovách, v ktorých je potrebné zabezpečiť oddelenú dodávku tepla pre jednotlivých vlastníkov, alebo nájomníkov.