Kondenzátory a suché chladiče

Výkonné vzduchom chladené kondenzátory a suché chladiče rady AlfaBlue sú vo veľkej miere používané na vonkajšiu montáž v systémoch klimatizácie, komerčného chladenia a priemyselného chladenia.

Vďaka týmto parametrom sú vzduchové výmenníky tepla AlfaBlue používané na ochladzovanie kondenzovanej vody v klimatizačných zariadeniach, chladiacich zariadeniach a v elektrárňach. To sú aplikácie, pri ktorých sa zariadenie inštaluje mimo objektov.

Tieto jednotky sú taktiež vhodné pre viacero priemyselných aplikácií. V spracovateľskom priemysle predstavujú suché chladiče ideálne riešenie pre účinné chladenie celého množstva kvapalín v uzavretom okruhu.

Chladiče AlfaBlue sú taktiež vhodné ako výmenníky tepla v energetických systémoch, zariadeniach na rekuperáciu tepla, tepelných čerpadlách a podzemných zásobníkoch tepla (vykurovacie/chladiace zariadenia v skleníkoch).

Súčasťou tohto radu je taktiež jednotka AlfaBlue Ammonia prispôsobená chladiacim systémom, ktoré používajú ako chladivo čpavok.

AlfaBlue