Rozoberateľné doskové výmenníky tepla

Rozoberateľné doskové výmenníky tepla Alfa Laval sú kľúčovými komponentmi pri ohrevu, chladeniu, rekuperácii tepla a kondenzácii par v rade priemyselných aplikácií. Využívajú sa tiež v systémoch centrálneho zásobovania teplom, vykurovania, prípravy teplej vody, solárnych systémov, ohrevu bazénovej vody a v aplikáciách využívajúcich geotermálnu vodu.

Modelový rad týchto výmenníkov tepla Alfa Laval spĺňa všetky požiadavky na ohrev, od najmenších až po najväčšie výkony. Vďaka stavebnicovej konštrukcii je možné vyrobiť rozoberateľné výmenníky tepla presne na mieru podľa špecifických požiadaviek danej aplikácie.

Výhody rozoberateľných doskových výmenníkov tepla

  • konštrukcia výmenníka umožňuje ich rozobratie z dôvodu inšpekcie, údržby, mechanického čistenia a pod.
  • možnosť zmeny parametrov výkonu a funkcie výmenníka pridaním alebo odobratím dosiek
  • vysoká účinnosť prestupu tepla i pri nízkom strednom logaritmickom rozdieli teplôt (LMTD)
  • vysoká kompaktnosť zaručuje jednoduchú inštaláciu a malý zastavaný priestor
  • výber z rôznych druhov tesnení presne podľa požiadaviek danej aplikácie.

Konštrukcia a princíp funkcie rozoberateľných doskových výmenníkov tepla

Rozoberateľný doskový výmenník tepla je zložený zo zväzku tenkých profilovaných kovových dosiek so vstupnými otvormi pre priechod dvoch kvapalín – médií, medzi ktorými dochádza k výmene tepla.

Jednotlivé dosky majú tesnenie. Zväzok dosiek je vložený medzi pevnú rámovú dosku a pohyblivú prítlačnú dosku a je stlačený pomocou sťahovacích skrutiek. Vďaka zaveseniu v ráme na hornej nosnej tyči a vďaka spodnej vodiacej tyči sú dosky udržované v správnej polohe. Zvlnený povrch dosiek vytvára kanáliky, podporuje turbulenciu a vytvára oporné body. Zväzok tak odoláva rozdielu tlakov na oboch stranách. Každá doska je obtekaná primárnym médiom z jednej strany a sekundárnym médiom zo strany druhej. Medzi jednotlivými médiami tak dochádza k prestupu tepla. Pripojenia sú umiestnené buď v rámovej doske alebo v rámovej i prítlačnej doske v nadväznosti na požiadavkách aplikácie. Plne protiprúdové usporiadanie toku oboch médií zaisťuje najväčšiu možnú účinnosť prestupu tepla.

Materiály dosiek a pripojenie rozoberateľných doskových výmenníkov tepla

Dosky sa môžu zhotoviť takmer zo všetkých lisovateľných materiálov. Najbežnejšími materiálmi sú nerezová oceľ AISI 304, AISI 316 a titán. Pripájacie potrubie so spojovacou závitnicou sa dodáva z nerezovej ocele a z titánu a pre niektoré výmenníky tiež z konštrukčnej ocele. Pripájacie príruby sú buď s výstelkou (gumovou, nerezovou, titánovou, prípadne inou v závislosti na type materiálu dosiek) alebo bez výstelky.

Tesnenie

Dlhá a preverená životnosť tesnenia Alfa Laval je výsledkom dlhodobého vývoja a overovacích skúšok tesniacich materiálov v daných aplikáciách. Tesnenia sú vyrábané z NBR alebo z EPDM gumy a v prípade potreby i z vitonu. Presná geometria tesnenia je zaistená jednostupňovým odlievaním. Naše tesnenia so strieškovitým profilom zaisťujú vysokú tesniacu schopnosť a znižujú tým riziko netesnosti na minimum. Drážky v doskách a profil tesnenia do seba dokonale zapadajú, tým je tesnenie udržované v presnej polohe a nehrozí nebezpečenstvo jeho vytlačenia z dosky. Tvarovanie drážok pre tesnenie zaisťuje minimálny styk medzi tesnením a teplonosným médiom, čo je ďalší faktor zvyšujúci životnosť našich tesnení.

Spôsoby upevňovania tesnení používané vo výmenníkoch Alfa Laval sú zárukou dokonalého výsledku. Nasadzovacie tesnenie typu Clip-on sa môže veľmi ľahko a rýchle meniť. Lepené tesnenia sa používajú v aplikáciách, kde sa výmenníky rozoberajú často.

Izolácia

K väčšine modelov rozoberateľných doskových výmenníkov tepla Alfa Laval je možné dodať tepelnú izoláciu ako voliteľné príslušenstvo.