Celonerezové doskové výmenníky tepla

AlfaNova je doskový výmenník kompletne vyrobený z nerezovej ocele pomocou patentovaného procesu spájania materiálu natavením, ktorý sa nazýva AlfaFusion. Výmenník AlfaNova otvára nové obzory pri aplikáciách, kde zohrávajú zásadnú úlohu odolnosť voči únave tlakom, vysokým teplotám, korózii a tiež hygienické predpisy.Takýmito aplikáciami sú v oblasti vykurovania najmä systémy využívajúce chladiace látky, ktoré korózne napádajú meď, ďalej vykurovacie systémy používajúce korozívnu vodu alebo sanitárne a vodovodné systémy s vysokými požiadavkami na čistotu vody. AlfaNova ponúka široké možnosti využitia tiež v aplikáciách ľahkého a ťažkého priemyslu.

Vzhľadom ku svojmu výkonu je AlfaNova veľmi kompaktný a zároveň výborne odoláva veľkým rázom pri náročných aplikáciách prenosu tepla. Navyše vďaka vysokej odolnosti voči korózii spĺňa tie najprísnejšie hygienické požiadavky.

Tieto vlastnosti predurčujú výmenníky AlfaNova k širokému použitiu nielen v oblasti vykurovania a prípravy teplej vody, ale tiež na chladenie, priemyselné a hygienické aplikácie.

Žiadna meď, žiadny nikel, žiadne tesnenie

  • Odpadá nebezpečenstvo bimetalickej korózie.
  • Spĺňa budúcu legislatívu týkajúcu sa obsahu medi v rozvodoch vody.
  • Výmenník môžeme používať v prípadoch takej kvality vody, kde iným typom výmenníkov tepla hrozí korózia.
  • Konštrukcia bez tesnenia zaručuje vysokú pevnosť, žiadne netesnosti, nižšie náklady na údržbu a dlhšiu životnosť.

Princíp funkcie

Teplovýmennú plochu tvoria tenké profilované nerezové dosky skladané na seba a vzájomne spájané v miestach dotyku. Zvlnený profil medzi doskami vytvára kanáliky a rohové vstupy a výstupy sú usporiadané tak, aby obe médiá pretekali protiprúdovo, každé z jednej strany dosky. Cez steny dosiek dochádza k prestupu tepla medzi jednotlivými médiami. Styčné body dosiek sú tiež spájané, čo umožňuje výmenníkom odolávať vysokým tlakom a tlakovým rázom.

AlfaFusion – veda o mimoriadnej odolnosti

„Jednomateriálový“ proces, vyvinutý a patentovaný firmou Alfa Laval a nazvaný AlfaFusion, má bližšie ku zváraniu než ku spájkovaniu. Ako aktivátor pre spojovanie zvlnených dosiek z nerezovej ocele sa používa rovnaký materiál, teda opäť nerezová oceľ. Proces prebieha v peci pri teplote, ktorá presiahne 900 °C. Na miestach styku oboch dosiek sa výplň pretaví rovnako ako povrchy dosiek. To je hlavný rozdiel oproti spájkovaniu.

Výnimočné vlastnosti výmenníkov tepla spojovaných týmto spôsobom sú dané skutočnosťou, že jediným materiálom použitým v procese je nerezová oceľ. Tá rovnako ako meď ponúka dobrú kapilárnu aktivitu. Na rozdiel od medi je plne zlučiteľná s doskami a vďaka tomu sa vytvára pásmo zvaru. Keďže toto pásmo je tvorené nerezovou oceľou, má podobné vlastnosti ako dosky, pokiaľ ide o koróziu, odolnosť, tepelnú vodivosť a trvanlivosť.

Vzhľadom na vlastnosti pásma zvaru vytvára AlfaFusion homogénny doskový výmenník s vyššou úrovňou odolnosti voči korózii a voči tepelnej a mechanickej únave než ostatné metódy.