Výmenníky tepla pre vykurovanie a ohrev TV

Pre dosiahnutie príjemného vnútorného prostredia v obytných domoch, verejných a priemyselných budovách je bezpodmienečne nutné účinné riadenie teploty. Ideálna teplota však musí byť zaistená s ohľadom na životné prostredie a s využitím čo možno najmenšieho množstva energie. A práve to je úloha pre Alfa Laval. Doskové výmenníky tepla Alfa Laval sú kľúčovými komponentmi v rade systémov centrálneho zásobovania teplom, vykurovania a prípravy teplej vody. Výmenník tepla Alfa Laval je zárukou špičkovej kvality, modernej konštrukcie a úspornej prevádzky.

rodina výměníků