Spájkované doskové výmenníky tepla – AC

Spájkované doskové výmenníky tepla radu AC sú osvedčené komponenty chladiacich zariadení.

 • Chladiaca jednotka
  Chladí vodu alebo nemrznúcu zmes a odvádza teplo do vzduchu alebo vody. Voda je dopravovaná v hydraulickom systéme cez rôzne typy výmenníkov tepla, v ktorých sa napríklad ochladzuje vzduch v klimatizačnom zariadení alebo chladí výrobné a priemyselné procesy.
  U chladiacich jednotiek môžu byť použité dva spôsoby pohonu. Kompresor poháňaný elektromotorom – princíp kompresného chladenia alebo zariadenia poháňané teplom (para, teplá voda, spaľovaný zemný plyn) – princíp absorpčného chladenia.
 • Tepelné čerpadlo
  Typ chladiacej jednotky nazývaný tepelné čerpadlo, ktorá je schopná pracovať v obrátenom cykle. V tomto prípade je primárna funkcia ohrev, chlad je odvádzaný do vzduchu alebo vody.

Spájkovaný doskový výmenník tepla je účinným riešením pre množstvo aplikácií pri chladení či klimatizácii. Najbežnejšou aplikáciou je prenos tepla z dvoch základných médií – syntetické alebo prírodné chladivo a voda alebo nemrznúca zmes:

 • výparník, suchá expanzia, chladiaca voda alebo nemrznúca zmes
 • kondenzátor, odvod alebo rekuperácia tepla do vody
 • chladič prehriatej pary pre čiastočnú rekuperáciu tepla do vody
 • ekonomizér pre chladenie kvapalného chladiva a prehrievanie plynného chladiva

Ďalšie možné funkcie:

 • podchladzovač pre schladenie kvapalného chladiva, napr. studničnou vodou
 • vložené výmenníky tepla použité v absorpčnom cykle k predohrevu zriedeného roztoku alebo k predchladeniu koncentrovaného roztoku.