Polozvárané doskové výmenníky tepla

Alfa Laval dodáva ucelený rad polozváraných doskových výmenníkov tepla určených na použitie so všetkými druhmi chladív a kvapalín.

Polozvárané doskové výmenníky tepla Alfa Laval sú dostupné v 6 typoch.

Chladivo prúdi v doskových kanáloch zváraných laserom. Kanály na strane chladenej kvapaliny sú vybavené gumovým tesnením. Flexibilná modulárna konštrukcia predchádza únave materiálu a namŕzaniu. Polozvárané doskové výmenníky tepla môžu pracovať s väčšinou chladív na zváranej strane a sú obzvlášť vhodné na čpavkové chladenie. Dosky sú štandardne vyrobené z nerezovej ocele alebo titanu. Prípustné pracovné teploty od – 47 °C do +150 °C, tlak až do 40 bar v závislosti od veľkosti výmenníka.

Výhody polozváraných výmenníkov
Alfa Laval:

 • Malý zádržný objem chladiva
 • Nízka hmotnosť
 • Možnosť jednoduchého prispôsobenia teplovýmennej plochy zmene výkonu alebo iným chladivám
 • Možnosť kontroly a čistenie na strane chladeného média
 • Spoľahlivosť a dlhá životnosť v náročných prevádzkových podmienkach
 • Dosky z materiálov, ktoré odolávajú korozívnemu pôsobeniu chladív, chladiacej vody a solanky
 • Možnosť usporiadania kondenzátor / chladič prehriatych pár alebo kondenzátor / chladič oleja v rámci jednej jednotky
 • Možná optimalizácia so vzduchovým chladičom Alfa Laval v nepriamych systémoch

Použitie polozváraných výmenníkov

 • Vodou / glykolom chladené kondenzátory
 • Zaplavované výparníky
 • DX výparníky
 • Kaskádové systémy
 • Chladiče prehriateho plynu pre rekuperáciu tepla
 • Ekonomizéry / podchlazovače
 • Chladiče oleja