Doskové výmenníky tepla AlfaQ™ – certifikácia AHRI

Nedostatky vo výkonnosti systémov vykurovania, chladenia a klimatizácie môžu viesť k významnému rastu nákladov na energiu. Pritom nie je ľahké ich odhaliť. Nákup certifikovaných komponentov zaručí, že systém bude fungovať tak, ako má. Rozoberateľné doskové výmenníky tepla AlfaQ™ majú certifikát AHRI 400.

Výkon doskových výmenníkov tepla je teraz možné nezávisle overovať prostredníctvom certifikátu AHRI 400, ktorý vydáva Inštitút pre klimatizáciu, vykurovanie a chladenie (The Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute – AHRI). Prostredníctvom svojho programu certifikácie a noriem sa AHRI snaží zákazníkom pomáhať sporiť energiu, zvyšovať produktivitu a chrániť životné prostredie. Vďaka tomuto štandardu môžu mať zákazníci po celom svete istotu, ževýkon ich výmenníkov tepla bude zodpovedať deklarovaným hodnotám výrobcu. Overenie výkonu pomocou certifikátu AHRI 400 je užitočné obzvlášť v aplikáciách, akými sú odovzdávacie stanice chladenia, akumulačné zásobníky chladu, dátové centrá a systémy voľného chladenia.

Výhody výmenníkov s certifikáciou AHRI 400

Prípadnému udeleniu certifikátu AHRI predchádza podrobné overovanie všetkých špecifikácií a údajov o výkonnosti, poskytnutých výrobcom. Akonáhle je výrobok certifikovaný, kupujúci a užívatelia si môžu byť istí, že:

  • doskový výmenník tepla bude vykazovať výkon v súlade s údajmi zverejnenými výrobcom,
  • výkonnosť jednotlivých výmenníkov pre danú aplikáciu môže byť ľahko porovnávaná.

Alfa Laval sa certifikačného programu AHRI zúčastňuje už viac než desať rokov a počas celej doby má 100%-nú úspešnosť.

Systém certifikácie doskových výmenníkov tepla prináša cenové výhody pre všetkých zúčastnených

Výhody pre koncových užívateľov

  • energeticky účinnejší systém znižuje prevádzkové náklady počas celej doby svojej životnosti.
  • znižuje investície vďaka nižším nákladom na prevádzkové skúšky a presnejším výkonovým špecifikáciám ďalších súčastí systému.

Výhody pre projektantov

  • nezávislá certifikácia všetkých hlavných komponentov umožňuje navrhnutie systému, ktorý spĺňa kritériá spotreby energie a teplotných parametrov vo vnútri budov.
  • poskytuje objektívne podklady pre výber výmenníka tepla.
  • projektantov a majiteľov zbavuje obáv ohľadne výkonnosti počas inštalácie a následnej prevádzky.

Výhody pre dodávateľov

  • skrátenie doby uvádzania do prevádzky, nakoľko odpadá potreba prevádzkových skúšok u jednotlivých komponentov.
  • zaistia, že všetky certifikované doskové výmenníky tepla obsiahnuté v ponukách budú vykazovať deklarovaný tepelný výkon.
  • obmedzuje riziko výskytu problémov počas inštalácie a následnej prevádzky.

Doskové výmenníky tepla AlfaQ™ – optimálna voľba

Rozoberateľné doskové výmenníky tepla radu AlfaQ™ majú trojročnú záručnú lehotu a spĺňajú väčšinu bežných, ako aj náročnejších požiadaviek na prenos tepla.