Výmenníkové stanice pre byty a menšie objekty

Pri kompaktných odovzdávacích staniciach pre byty a menšie objekty je rozhodujúca najmä spoľahlivosť výmenníka tepla. Nemenej dôležitou je aj jednoduchosť obsluhy stanice, ako aj minimálne požiadavky na jej údržbu. Ďalšími dôležitými faktormi sú kompaktnosť a vzhľad, nakoľko stanice sa často inštalujú v domoch na viditeľnom mieste.

Dodávky tlakovo nezávislých a závislých bytových výmenníkových staníc rieši naša spoločnosť cestou štandartných výrobkov. Pri týchto aplikáciách navrhujeme bytové stanice nášho partnera spoločnosti ALFA LAVAL.

V ponuke Alfa Laval nájdete vhodnú stanicu pre akýkoľvek menší objekt pripojený na primárny alebo sekundárny okruh centrálneho zásobovania teplom.