Separátory pre priemyselné aplikácie

Odstredivé separačné jednotky Alfa Laval – AlfaPure, Alfie a Emmie odstraňujú kontaminujúci olej, tuk a pevné častice z priemyselných kvapalín. Pomáhajú tak znižovať opotrebovanie nástrojov, predlžovať životnosť prevádzkových kvapalín a odstraňovať problémy s likvidáciou použitých kvapalín.

Používanie priemyselných kvapalín si vo všetkých odvetviach kovospracujúceho priemyslu vyžaduje vysoké náklady a ich výmena je často komplikovaná a časovo náročná. Náklady na likvidáciu použitých znečistených prevádzkových kvapalín tiež stále rastú, pretože je nutné plniť stále prísnejšie požiadavky predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.

Znečistená prevádzková kvapalina taktiež vyvoláva značné nepriame náklady. Prímesi oleja alebo pevných častíc v reznej kvapaline môžu spôsobovať vysoké opotrebovanie drahých rezných nástrojov a ďalších zariadení, ale aj problémy s kvalitou pri výrobe alebo zdravotné ťažkosti pracovníkov.
Udržovaním čistoty priemyselných kvapalín umožňujú kompaktné vysokorýchlostné odstredivé separačné jednotky AlfaPure, Alfie a Emmie jednoducho dosiahnuť výrazné zníženie všetkých nákladov, a to tým najekonomickejším spôsobom.

Zapojením jednotky sa zaistí údržba bez odstávok. Navyše sa skráti čas potrebný na údržbu prevádzkových kvapalín. Jednotky AlfaPure, Alfie a Emmie majú kľúčovú rolu pri zaisťovaní dlhšej životnosti nástrojov a vyššej čistoty súčastí, a preto sa veľkou mierou podieľajú tiež na zvyšovaní kvality konečného produktu.

Odstredivky AlfaPure, Alfie a Emmie sú veľmi kompaktné zariadenia s vysokým pomerom výkonu vzhľadom na ich veľkosť. Väčšinou sú prevádzkované na samostatnom okruhu, a tak môžu pracovať za nepretržitej prevádzky strojného zariadenia, do ktorého usporiadania nie je potrebné zasahovať.

Vďaka rámu, ktorý je vybavený kolesami, je možné s nimi voľne manipulovať. Naša najvýkonnejšia jednotka má výkon až 7 000 l/h a pritom zaberá iba 3 m2 podlahovej plochy.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach ALFA LAVAL.