Spájkované doskové výmenníky

K vývoju spájkovaných doskových výmenníkov tepla viedla snaha o konštrukciu kompaktnej jednotky schopnej odolať vysokým tlakom a teplotám. Prvý spájkovaný doskový výmenník tepla uviedla firma Alfa Laval na trh v roku 1977. Vďaka intenzívnemu výskumu, vývoju a skúsenostiam z inštalácie po celom svete si v tejto oblasti i naďalej zachovávame svoje vedúce postavenie.
Spájkované doskové výmenníky tepla sú vhodné pre celý rad aplikácií v oblasti centrálneho zásobovania teplom, vykurovania, chladenia a prípravy teplej vody. Sú rovnako vhodné na ohrev bazénovej vody, solárnych systémov (túto tému popisuje súbor “Aplikácia ohrevu”, ktorý nájdete na stiahnutie medzi odkazmi vpravo) a na použitie v ľahkom priemysle.

Sortiment výrobkov

Spájkované doskové výmenníky tepla Alfa Laval pokrývajú výkony na vykurovanie v rozmedzí od niekoľko kW do niekoľko MW.
Výmenníky Alfa Laval prinášajú maximálnu účinnosť prenosu tepla pre každú aplikáciu, k dispozícii sú typy s rôznymi rozmermi a počtom dosiek. Vysoko kompaktná konštrukcia umožňuje ľahkú inštaláciu výmenníka i v miestach, kde je k dispozícii len obmedzený priestor. V sortimente Alfa Laval je k dispozícii veľké množstvo voliteľných pripojení a príslušenstva ako sú podlahové stojany, závesné rámy alebo niekoľko druhov izolácií.

Výhody spájkovaných doskových výmenníkov tepla na použitie v aplikáciách vykurovania, prípravy teplej vody

– vysoká účinnosť prestupu tepla i pri nízkom strednom logaritmickom rozdieli teplôt (LMTD) – ich vysoká kompaktnosť zaručuje jednoduchú inštaláciu i v miestach s obmedzeným priestorom
– spájka v porovnaní s tesnením u rozoberateľných výmenníkov odoláva vysokým teplotám a vysokým tlakom
– výmenníky so štandardným počtom dosiek sú na sklade, vďaka čomu sú zabez- pečené krátke dodacie lehoty

Princíp funkcie spájkovaných doskových výmenníkov tepla

Spájkované doskové výmenníky tepla sú tvorené súborom dosiek lisovaných z nerezového plechu. Zvlnenie dosiek zabezpečuje vysoký prestup tepla a zároveň zvyšuje ich tuhosť. Dosky sú k sebe skladané tak, aby medzi nimi vznikli kanály, do ktorých je vstupnými otvormi v rohoch dosiek distribuovaná teplonosná kvapalina. Každá doska je obtekaná primárnym médiom z jednej strany a sekundárnym médiom zo strany druhej, pričom dochádza k prestupu tepla. Medená spájka vzájomne spojuje dosky nielen po ich obvode, ale i vo všetkých styčných miestach susediacich dosiek. Vďaka tomu sú spájkované výmenníky tepla schopné odolať vysokým teplotám (až 225 °C) a vysokým tlakom (až 49 bar).