Diabon

9V snahe o pokrytie tepelných procesov pre čo najväčší počet korozívnych látok začala spoločnosť Alfa Laval pred niekoľkými rokmi spolupracovať s nemeckou spoločnosťou SGL CARBON GROUP na vývoji výroby dosiek z grafitových materiálov. Výsledný doskový výmenník tepla kombinuje vysokú účinnosť tradičných doskových výmenníkov s vynikajúcou koróznou odolnosťou grafitových materiálov.

Doskové výmenníky tepla typu DIABON® sú v princípe rovnaké ako štandardné doskové výmenníky tepla až na to, že dosky oddeľujúce médiá sú vyrobené z materiálov na báze grafitu.

Doskové výmenníky tepla typu DIABON® sú inštalované vo viac než 2000 prípadoch tepelného spracovania mnohých korozívnych médií v chemických a priemyselných výrobách, napr.:

  • výroba anorganických a organických kyselín,
  • morenie železa a nerezových ocelí,
  • baníctvo a ťažba nerastných surovín,
  • petrochemická výroba a výroba halogén-uhľovodíkov,
  • výroba hnojív,
  • hutníctvo a výroba kovových materiálov,
  • výroba farbív a pigmentov,
  • spracovanie odpadových produktov a látok.