AlfaCond

Kondenzácia hrá dôležitou úlohu takmer vo všetkých spracovateľských odvetviach, vrátane energetiky a chemickej výroby. AlfaCond je prvý doskový kondenzátor na svete navrhnutý špeciálne pre kondenzáciu pár pri nízkom tlaku a pre malú tlakovú stratu. Doskové kondenzátory AlfaCond otvárajú nové možnosti aj preto, že sú vysoko účinné a zároveň veľmi kompaktné. Doteraz bolo jedinou možnosťou použitie bežných rúrkových kondenzátorov, ktoré sú v porovnaní s výmenníkmi AlfaCond až trikrát väčšie.

AlfaCond možno ideálne použiť ako:

  • turbínový kondenzátor vodnej pary v energetike,
  • kondenzátor v odparovacích a kryštalizačných systémoch,
  • kondenzátor pre destilačné zariadenia.

Dosť dôvodov na to, aby sa AlfaCond stal preferovanou alternatívou k priamym kondenzátorom a objemným nepriamym rúrkovým kondenzátorom.

alfacond_left_side_480x345