Výmenníky tepla pre priemyselné aplikácie

Nech už pôsobíte v akomkoľvek priemyselnom odvetví – automobilovom, kovospracujúcom, vo výrobe elektronických komponentov, plastov, atď. – vždy sa usilujete o maximálnu prevádzkyschopnosť a dlhú životnosť vášho výrobného zariadenia a prevádzkových kvapalín. Práve v tejto oblasti je Alfa Laval spoľahlivou voľbou. Máme rozsiahle vedomosti a skúsenosti v oblasti prenosu tepla a technológií separácie. Sme schopní dodať vysoko spoľahlivé a cenovo dostupné komponenty a zariadenia na udržovanie vašich priemyselných procesov. Spojením našej technickej podpory a špičkových servisných služieb ponúkame koncepciu nepretržitého výkonu bez kompromisov zaručujúcu bezproblémovú prevádzku nami dodávaných zariadení.

Alfa Laval dodáva doskové výmenníky tepla, ktoré sú určené pre ohrev, chladenie, rekuperáciu tepla, odparovanie a kondenzáciu v množstve odvetví priemyslu, kam patrí, napr. anorganická a organická chémia, petrochémia, ťažobný priemysel, koksárenstvo, výroba ocele a železa, rafinácia a spracovanie ropy, zemného plynu, strojárenstvo, výroba papiera a energetika. Ďalej tiež liehovary, škrobárne, cukrovary a výroba bionafty.

Dvt_tezky_prumysl