Chladiče vzduchu Alfa Laval ARCTIGO – nový rad pre priemysel

2015-05-05
 
Vysoko kvalitné priemyselné chladiče vzduchu Arctigo od spoločnosti Alfa Laval prinášajú optimálny výkon pri použití menšieho množstva energie, čím znižujú celkové náklady.

Každá priemyselná aplikácia chladenia má špecifické požiadavky, a preto využitie štandardizovaných komerčných jednotiek často nie je vyhovujúce. Jednotlivé riešenia sa musia dokonale prispôsobiť potrebám zákazníka tak, aby sa dosiahla optimálna účinnosť spolu s ideálnymi klimatickými podmienkami.

Na základe týchto požiadaviek vyvinula spoločnosť Alfa Laval Arctigo novú sériu priemyselných chladičov vzduchu. Chladiče Arctigo sú navrhnuté tak, aby našli praktické využitie v priemyselných aplikáciách, ako je práve tá vaša. Spolu so sériou chladičov Optigo, určenou na komerčné chladenie, tak môže spoločnosť Alfa Laval ponúknuť úplný sortiment najmodernejších, vysoko účinných  vzduchových chladičov na akékoľvek použitie.

Odborné znalosti z rôznych odvetví

Vďaka desiatkam rokov bohatých na znalosti a praktické skúsenosti v oblasti prenosu tepla je dnes Alfa Laval popredným svetovým dodávateľom výmenníkov tepla. Spojením svojich kapacít s kapacitami spoločností Helpman a Fincoil, vytvorila Alfa Laval jedinečné technologické know-how, ktoré zúročila v novom rade priemyselných vzduchových chladičov Arctigo.

Priemyselné chladiče Arctigo prinášajú optimálny výkon pri použití menšieho množstva energie a podieľajú sa tak na znížení celkových nákladov pri vytváraní ideálnej klímy pre akýkoľvek druh produktu – od chladenia a mrazenia v priemyselných priestoroch, bitúnkoch, pri spracovaní rýb a mäsa, až po presnú reguláciu teploty v skladoch čerstvých potravín.

Všestranný a obsiahly rad

Alfa Laval Arctigo prináša široký a všestranný rad vzduchových chladičov s jedným výtlakom pre uchovanie čerstvých a mrazených potravín v ideálnych podmienkach pri teplotách až do – 40 °C.

Alfa Laval Arctigo v skratke

 • Vhodný pre všetky typy chladív na báze HFC, amoniaku, CO2 a nemrznúce zmesi
 • DX a čerpaný systém
 • Návrhový tlak HFC DX 33 bar, čerpané NH3 27 bar, CO2  33-60 bar, nemrznúca zmes 6 bar
 • Trojuholníková alebo štvorcová geometria lamelového výmenníka
 • Rozstup lamiel 4 až 12 mm
 • 1 až 8 ventilátorov, priemer ventilátorov 450 až 1000 mm
 • Odklopné goliere ventilátorov pre jednoduchú údržbu a úsporu času i nákladov
 • Vyhotovenie s tlačnými alebo ťažnými ventilátormi
 • Teplota v miestnosti od +10 °C až do – 40 °C
 • Výkon od 3 do 250 kW
 • Prietok vzduchu 3 000 až 120 000 m3/h

Jediný dodávateľ pre všetky aplikácie

Naším poslaním ako popredného výrobcu na svetovom trhu v oblasti prenosu tepla je optimalizovať výkonnosť technologických procesov našich zákazníkov. Teraz, aj v budúcnosti. Vďaka širokému sortimentu výmenníkov tepla pre chladiarenstvo, vykurovanie, vetranie a klimatizáciu, sme schopní dodať široké spektrum výmenníkov tepla.

360° portfólio servisných služieb

Alfa Laval ponúka všetky druhy servisných úkonov pre udržanie vysokej výkonnosti, bezporuchovosti a výrobnej efektivity vášho zariadenia Alfa Laval počas celej doby jeho životnosti.

Okrem štandardných dodávok originálnych náhradných dielov a pravidelnej údržby ponúka aj služby, ktoré pomáhajú vylepšovať vaše zariadenie v zmysle jeho technologického vývoja. Prostredníctvom svojej siete servisných technikov a autorizovaných servisných partnerov Alfa Laval zaistí pomoc pri inštalácii, uvedení do prevádzky, pravidelnej údržbe, monitorovaní stavu vašich zariadení a ich diagnostike, zaškolení personálu a modernizácii zariadenia.

 Podrobnejšie informácie o priemyselných chladičoch vzduchu Arctigo 

 Technické dáta – priemyselné chladiče vzduchu Arctigo – pozri Katalógový list k stiahnutiu 

Alfa Laval Arctigo