ALFA LAVAL redefinuje adiabatické chladenie

2016-06-21

Predstavujeme novú generáciu účinného chladenia – Alfa Laval Abatigo. Adiabatický vzduchový chladič s uzavretou komorou je optimalizovaný pre rôzne aplikácie, aby dosahoval dlhodobé úspory vody, energie, chemikálií a čas potrebný na údržbu.

Vďaka rastúcej cene energií a vody, aplikácie vedúce k úspore týchto zdrojov sú nutné k riešeniu problémov spojených s dosiahnutím ekonomickej a ekologickej udržateľnosti. Zákazníci v rôznych priemyselných odvetviach hľadajú alternatívu k otvoreným chladiacim vežiam v dôsledku vysokej spotrebe vody a požiadavkami na chemickú úpravu vody, rovnako ako riziko kontaminácie baktériou Legionella.

Kým suché chladiče sa môžu zdať ako ideálne riešenie pre väčšinu aplikácií, objavujú sa určité obmedzenia, pokiaľ ide o niektoré špecifické požiadavky na nízku teplotu a náročné klimatické podmienky. To je dôvod, prečo Alfa Laval uvádza na trh najnovšiu technológiu adiabatického chladenia – Alfa Laval Abatigo.

Alfa Laval Abatigo využíva unikátny spôsob chladenia rozprašovaním jemnej hmly vody, čím ochladzuje vzduch pred vstupom do výmenníka tepla. To významne znižuje spotrebu energie a vody, a je vysoko adaptabilné pre rôzne aplikácie a klimatické podmienky. Uzavretá adiabatická komora zabraňuje akémukoľvek prístupu vody k výmenníkom tepla. Výmenníky ostávajú suché, čo zamedzuje zanášaniu, korózii a tvorbe baktérií.

Hlavné výhody:

  • Až 95% zníženie spotreby vody vs. chladiace veže
  • Nie je nutná chemická úprava vody
  • Presná regulácia teploty vody pomocou riadiaceho systému, ktorý priebežne riadi otáčky ventilátorov a aktivuje adiabatickú komoru podľa potreby
  • Maximálna prevádzkyschopnosť vďaka odstráneniu rizika zanášania výmenníkov, odolnej konštrukcii chladiča a kvalitnej povrchovej úprave výmenníka tepla
  • Až 95% nižšia spotreba energie vs. vzduchom chladenému centrálnemu chilleru
  • Maximálny výkon v porovnaní so štandartnými suchými chladičmi

Konštrukcia Alfa Laval Abatigo je riešená ako modulárny koncept, čo znamená, že 1 až 20 ventilátorov v rámci chladiča môžu byť usporiadané v jedno alebo dvojradovej konfigurácii, v závislosti na potrebe chladiaceho výkonu a priestorového riešenia. EC ventilátory zabezpečujú presnú reguláciu teploty a spotreby energie na základe skutočných požiadaviek na chladiaci výkon. Ventilátory majú výfukové difúzory pre zvýšenie ich energetickej účinnosti.

Navyše s každou jednotkou Alfa Laval Abatigo spoločnosť Alfa Laval ponúka komplexné portfólio služieb vrátane monitorovania, bezproblémového spustenia zariadenia, údržby a servisu.

Podrobnejšie informácie v anglickom jazyku sú k dispozícii na stránkach ALFA LAVAL.